Miejsca pomocy

CENTRUM POMOCY

Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Fordońska 422

tel. 52 343 93 40

 Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi

ul. Polanka 1

tel. 52 372 22 57

PLACÓWKI STACJONARNE ZAPEWNIAJĄCE SCHRONIENIE

OGRZEWALNIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH PRZY ZGROMADZENIU SIÓSTR ALBERTYNEK

ul. Koronowska 14

CZYNNE:

Całodobowo

(w okresie od 01.10 do 30.04)

Możliwość otrzymania posiłku, odzieży i leków

Tel. (52) 327 73 55

 

NOCLEGOWNIA (dla mężczyzn) 

ul. Fordońska 422

Przyjęcia odbywają się codziennie w godzinach 18:00-21:00

Pobyt kończy się o godzinie 8:00 następnego dnia.

Osoba zainteresowana przyjęciem do noclegowni powinna posiadać przy sobie aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje o stanie zdrowia i zdolności do samoobsługi w wykonywaniu codziennych czynności. 

(Wymagana jest trzeźwość)

tel. 52 343 93 40

 

JADŁODAJNIE I WSPARCIE ŻYWNOŚCIOWE

Centrum Pomocy „Betlejem” – Caritas Diecezji Bydgoskiej

ul. Drukarska 6

CZYNNE:

Od poniedziałku do piątku w godzinach:

dla korzystających z łaźni 8:00- 11:00
dla pozostałych osób 12:00- 14:00

(jeden gorący posiłek)

tel. 52 371 67 21

Jadłodajnia Bydgoskiego – Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo

ul. Ossolińskich 2

CZYNNE:

od września do czerwca

Od poniedziałku do piątku
(jeden gorący posiłek) 14:30 – 19:00

Soboty (kanapki i herbata) 13:00 – 14:00

Tel. (52) 322 53 52

Centrum Pomocy im. św. Brata Alberta

ul. Koronowska 14

CZYNNE:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:30 do 11:30

(jeden gorący posiłek)

Tel. (52) 327 73 55

Centrum Chrześcijańskie Kanaan Misja Betezda – Stołówka

ul. Czartoryskiego 12

CZYNNE:

Od poniedziałku do piątku

wtorek po mszy o godzinie 18:00

środa, czwartek, piątek w godzinach 12:30 – 14:00

(jeden gorący posiłek)

Tel. 52 321 35 28

Stołówka przy Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Fordońska 422

CZYNNE:

Codziennie

w godzinach od 13:00 do 14:00

(jeden gorący posiłek)

ŁAŹNIA

ŁAŹNIA (dla mężczyzn) 

ul. Fordońska 422

CZYNNE:

Codziennie od godziny 7:00 do 19:00

tel. 52 343 93 40