Miejsca pomocy

Jadłodajnie i wsparcie żywnościowe

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski

dla osób posiadających skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Poniedziałki i wtorki w godzinach 9.00-13.00

Ul. Morska 217
Gdynia -Leszczynki

tel: 58 663-00-04 (w godzinach udzielania pomocy)

Punkty wydawania odzieży

Towarzystwo Pomocy im. Św Brata Alberta koło Gdańskie –

dla osób posiadających skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wtorki i czwartki 10.00-14.00

Ul. Lotników 86,
Gdynia – Redłowo,

tel 516-902-242

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski

dla osób posiadających skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Poniedziałki i wtorki w godzinach 9.00-13.00

Ul. Morska 217
Gdynia –Leszczynki,

tel: 58 663-00-04 (w godzinach udzielania pomocy)

Placówki pomocy doraźnej zapewniające schronienie

Schronisko Zespołu Opiekuńczego w Gdyni Interwencyjny nocleg dla kobiet

Od 19:00 do 8:00

ul. Fredry 3

tel. 058 661 65 26

Interwencyjny nocleg udzielany jest każdej osobie tego pozbawionej. Interwencja kończy się następnego dnia rano lub w pierwszy dzień roboczy następujący po dniach wolnych. Po noclegu interwencyjnym osoba musi zgłosić się do Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej w Gdyni, celem dalszego rozeznania sytuacji i udzielenia adekwatnego wsparcia.

Punkt Interwencyjnego Noclegu w Gdyni, Schronisko Alter-Ego Interwencyjny nocleg dla mężczyzn

Od 19:00 do 8:00

ul. Janka Wiśniewskiego 24

tel;58 776 20 01

Interwencyjny nocleg udzielany jest każdej osobie tego pozbawionej. Interwencja kończy się następnego dnia rano lub w pierwszy dzień roboczy następujący po dniach wolnych. Po noclegu interwencyjnym osoba musi zgłosić się do Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej w Gdyni u, celem dalszego rozeznania sytuacji i udzielenia adekwatnego wsparcia.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Zespół Placówek Specjalistycznych

ul. Biskupa Dominika 25,
81-200 Gdynia-Wzgórze św. Maksymiliana

tel. 58 622-22-22,

Oferta pomocy adresowana jest do wszystkich mieszkańców Gdyni znajdujących się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu (próby samobójcze, klęski żywiołowe, przemoc), w obliczu innych poważnych zagrożeń i kryzysów (nadużycie seksualne, uzależnienie) lub sytuacjach trudnych psychologicznie (np. strata bliskiej osoby, przebyty rozwód, problemy w porozumiewaniu się z innymi, bezrobocie). Klienci mają zagwarantowaną pełną dyskrecję, a oferowana pomoc jest bezpłatna.

Czynny: całodobowo
Konsultacja psychologiczna (indywidualna, partnerska/małżeńska, w sprawie dziecka);
Całodobowy telefon interwencyjny

Spotkania indywidualne są z reguły umawiane telefonicznie i odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8-18 w siedzibie Ośrodka.

Placówki stacjonarne zapewniające schronienie

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, Stowarzyszenie Alter-Ego

dla osób posiadających siekrowanie z OPS.

Placówka czynna całodobowo.

ul. Janka Wiśniewskiego 24,

tel;58 776 20 01

Schronisko dla Osób Bezdomnych Uzależnionych od Alkoholu Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oddział w Gdyni

dla osób. posiadających
skierowanie z OPS.

ul. Jana z Kolna 28,
tel. 58 781-68-47

Placówka czynna całodobowo Świadczy usługi dla mężczyzn uzależnionych od alkoholu, niepełnosprawnych,
w podeszłym wieku.
Placówka jest częściowo
dostosowana do osób niepełnosprawnych

Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

dla osób posiadających
skierowanie z OPS.

Placówka dla mężczyzn.

ul. Chwarznieńska 93
81-602 Gdynia-Chwarzno

tel./faks 58 624-95-91,

Placówka czynna całodobowo

Zespół Opiekuńczy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

Placówka dla kobiet i mężczyzn

ul. Fredry 3,
81-376 Gdynia

Dojazd: kolejką SKM stacja GDYNIA WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA; autobusem nr 128, przystanek docelowy DOM MARYNARZA;

tel. 58 661-65-26,
faks 58 661-65-21,

e-mail: zo@mopsgdynia.pl
www.mopsgdynia.pl

Schronisko dla Osób Bezdomnych i Rodzin, Stowarzyszenie “Alter-Ego”

Placówka dla kobiet z dziećmi, rodzin, mężczyzn.

ul. Leszczynki 153,
81-200 Gdynia-Leszczynki

tel./faks 58 713-57-44,

e-mail:
schronisko@alter-ego.org.pl