Miejsca pomocy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

STREETWORKING

Sekcja ds. Osób Bezdomnych tel. (32) 209 00 09

Telefon komórkowy 725 150 088

Magdalena Uroda – streetworker

Krzysztof Konarski – streetworker

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

Jak ubiegać się o pomoc?

Należy zgłosić się do Działu ds. Osób Bezdomnych mieszczącego się w Katowicach przy ul. Morcinka 19a.

Środa w godzinach od 9:00 do 12:00

tel. 32 251 43 87

ŁAŹNIE

Łaźnia dla osób bezdomnych

Możliwość korzystania z kąpieli zapewnia każda placówka dla swoich mieszkańców, a dodatkowo przy

 ul. Krakowskiej 138

CZYNNE:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00

PLACÓWKI STACJONARNE ZAPEWNIAJĄCE SCHRONIENIE

Noclegownia dla mężczyzn – Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

ul. Obrońców Westerplatte 134a,

tel. 32 3088070

Noclegownia dla mężczyzn – Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne

ul. Obrońców Westerplatte 134b

tel. 506790583, 506790539

Noclegownia dla mężczyzn – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 

ul. Bracka 18

tel. 730 331 112

Doraźne miejsca  dla kobiet

w ramach działalności Schronisk dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi

ul. Orkana 7a

JADŁODAJNIE I WSPARCIE ŻYWNOŚCIOWE

Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne

ul. Jagiellońska 19

codziennie od godz. 12.00 do 17.00

Rzymsko-Katolicka Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP

Pl. Szramka 1

codziennie  od godz. 11.00 oprócz niedzieli i świąt.

PUNKTY WYDAWANIA ODZIEŻY

Polski Czerwony Krzyż

ul. PCK 8

CZYNNE:

Piątki od 08.00

tel. 32 2512011

Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła   

ul. Mikołowska 32

CZYNNE:

Środy od 16.00 do 18.00

tel. 32 2517045

Parafia Ewangelicko-Augsburska 

ul. Warszawska 18

CZYNNE:

we wtorki 9.00-13.00 oraz w czwartki 9.00-13.00

tel. 32 2539981

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko

 ul. Fredry 26

CZYNNE:

w czwartek od 9.00-11.00

tel. 32 2023887

Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne

ul. Jagiellońska 19

CZYNNE:

Czwartki od 12.00-13.00

tel. 32 2511654

Polski Komitet Pomocy Społecznej

ul. 1 Maja 24

Odzież wydawana po osobistym uzgodnieniu terminu.

tel. 32 2054514

Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Warunkiem uzyskania świadczenia jest objęcie osoby indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

Indywidualny program wychodzenia z bezdomności jest opracowywany przez pracownika socjalnego Działu ds. Osób Bezdomnych mieszczącego się przy ul. Morcinka 19a.

W przypadku osób posiadających decyzję administracyjną przyznającą prawo pobytu w Schronisku przez pracownika socjalnego właściwego ośrodka wsparcia.