Miejsca pomocy

Łaźnie

„BOŻA PRZYSTAŃ”

ADRES: Abrahama 15 A, Rumia

PRZYJMOWANIE: Środy i Soboty
Godziny:
Mężczyźni – 9:00 – 11:00
Kobiety – 11:00 – 12:00

Miejsce dla osób ubogich oraz bezdomnych, gdzie mogą się umyć, ogolić oraz przebrać w czyste ubrania.