Miejsca pomocy

Jadłodajnie i wsparcie żywnościowe

Jadłodajnia MOPR

– nie jest wymagane skierowanie z MOPR

ul. Jaracza 5,

tel 598424364

od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00 jest wydawany ciepły posiłek dla osób bezdomnych

Ciepła zupa wydawana we wtorki w okresie przedświątecznym

– o godz 19.00 Działkowiec przy ul. Gdańskiej

– o godz. 19.30 Ratusz Słupski

nie jest wymagane skierowanie z MOPR

Punkty wydawania odzieży

MOPR SŁUPSK

ul. Słoneczna 15D
w Zespole ds. Osób bezdomnych i uchodźców
Koordynator Artur Kowalewski tel. 59802084

od poniedziałku do piątku w godz 8.00 -10.00

CIS W SŁUPSKU

ul. Jaracza 9

Kierownik Monika Zenik -Kurpień tel. 577774500

przy budynku działa wieszak
z odzieżą wystawiony w godzinach 8.00 – 14.00

Placówki pomocy doraźnej zapewniające schronienie

OGRZEWALNIA

ul. Przemysłowa 33A
codziennie w godzinach 18.00 – 8.30

Kierownik Michał Skolasa 598429445

nie jest wymagane skierowanie z MOP

NOCLEGOWNIA DLA MĘŻCZYZN

ul. Gdyńska 13a

codziennie w godzinach 18.00 – 8.00

Kierownik Michał Skolasa 598429445

mieszkańcy Słupska bez skierowań,
gmina – skierowania

Placówki stacjonarne zapewniające schronienie

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN

ul. Krzywoustego 6

codziennie i całodobowe
(skierowanie z MOPR)

Kierownik Michał Skolasa 598429445

OŚRODEK RESOCJALIZACJI W GAJKACH PROWADZONY PRZEZ STOWARZYSZENIE SOLIDARNI „PLUS”

Schronisko dla bezdomnych osób

schronienie całodobowe
skierowanie z MOPR

Hostel postresocjalizacji
– skierowanie z NFZ

Gajki 3,
76-206 Słupsk

Kierownik Robert Woszczyna
tel. 598141250

OŚRODEK WSPARCIA USŁUG SPOŁECZNYCH

ul. Krzywoustego 6

Ośrodek jest całodobowy i zapewnia wsparcie w postaci usług opiekuńczych osobą tego wymagającym a nie mogącym zapewnić sobie takich usług w własnym zakresie.
Placówka dla kobiet i mężczyzn – całodobowa

wymagane skierowanie z MOPR

Kierownik Beata Kątnik 797773293