Miejsca pomocy

WSPARCE INFORMACYJNE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIU

Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców
ul. Zachodnia 3,  pok. 1-8

Numery kontaktowe:

(71) 782 35 84

(71) 78 22 322

WROCŁAWSKI OŚRODEK POMOCY OSOBOM NIETRZEŹWYM

ul. Sokolnicza 14-18,

Tel. 71 354 20 37

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, czynny w każdą pierwszą i ostatnią środę miesiąca.

PUNKT INFORMACYJNY DLA CUDZOZIEMCÓW

Infolink Wrocław Pl. Dominikański 6 pok. 13,

CZYNNY:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 19.00

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych prowadzona przez Koło Wrocławskie TPBA

Tel. 800 292 137

Infolinia funkcjonuje przez cały rok, 24 godziny na dobę,

telefonować można z terenu całej Polski.

CAŁODOBOWA
BEZPŁATNA INFOLINIA DLA OSÓB
POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
OBSŁUGIWANA PRZEZ WOJEWÓDZKIE CENTRUM
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Tel. 800 166 079

JADŁODAJNIE I WSPARCIE ŻYWNOŚCIOWE

Jadłodajnia – Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

ul. Słowiańska 17

Wydawanie posiłków
Od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14:00

W sezonie zimowym (listopad – marzec) posiłki wydawane są dodatkowo w sobotę.
W sierpniu jadłodajnia jest nieczynna.

Tel. 71 372 19 86

Franciszkańska Kuchnia Charytatywna

Al. Kasprowicza 26

Kuchnia czynna jest od poniedziałku do soboty od godziny 12.00 do wydania ostatniego posiłku.

Zupa wydawana jest dla jedzących na miejscu i na wynos. Każdy kto przychodzi jest nakarmiony.

Tel. 71 327 35 93

Kuchnia Charytatywna – Fundacji Sancta Familia

ul. Monte Cassino 64

Wydawanie posiłków
Poniedziałek – sobota 12.00 – 13.30

Posiłki wydawane będą wyłącznie na wynos !

Aby otrzymać posiłek należy przyjść z własnym pojemnikiem (pojemnik NIE MOŻE BYĆ SZKLANY !)

W miarę możliwości przekazywane są również „suche” produkty

Tel. +48 517 45 35 75

ŁAŹNIE

Łaźnia (dla kobiet i mężczyzn) – Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

ul. Katedralna 7

PRZYJMOWANIE:

poniedziałki, środy i piątki w godz. 6.00-14.00.

Tel: 71 327 13 16

Łaźnia (dla mężczyzn) w Noclegowni TPBA

ul. Małachowskiego 15

PRZYJMOWANIE:

Od poniedziałku do piątku

w godzinach od 10:00 do 13:00

Tel. (71) 717 34 25

 

Łaźnia – Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

ul. Sokolnicza 14-18

PRZYJMOWANIE:

codziennie do godziny 22.00

PUNKTY WYDAWANIA ODZIEŻY

Polski Czerwony Krzyż

ul. Bujwida 34

Tel. 71/328-02-54

Polski Komitet Pomocy Społecznej

ul. Dubois 11/13

Odzież wydawana jest we wtorki w godz. 10.00-14.00

tel. 71 328 70 73

POMOC PRAWNA

Polski Komitet Pomocy Społecznej

ul. Dubois 11/13

Porady prawne udzielane są w czwartek 10.00-14.00

wt. – pt. w godz. 9-14)

PLACÓWKI STACJONARNE ZAPEWNIAJĄCE SCHRONIENIE

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych 

ul. Gajowicka 62

Placówka czynna:

od 4.11.2019 r. do 12.04.2020 r.

tel. 530-712-650

Schronisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet

ul. Strzegomska 9 (wejście od Stacyjnej)

Tel. 71 355 44 66

Noclegownia św. Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn

ul. Małachowskiego 13

Placówka otwarta jest w godzinach od 18.00 do 8.00

Tel. 71 71734 25